Theo Thanh tra Chính phủ, tỉnh Bình Phước có 13 KCN với diện tích gần 3.750 ha và 4 Cụm Công nghiệp có diện tích hơn 91ha đang trong giai đoạn thực hiện dự án.

Nhưng trong tổng số 8 KCN được Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt, UBND tỉnh Bình Phước đã chia nhỏ 4 KCN thành 15 KCN, nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng ý trước khi thực hiện. Có 2 KCN với diện tích gần 5.100ha không có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng lại được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đến thời điểm thanh tra cả 2 KCN này chưa được triển khai thực hiện, trong đó đã thu hồi chủ trương đầu tư 1 KCN.

 

                                                                                         Tỉnh Bình Phước có
                                                                                                Tỉnh Bình Phước có tới 13 KCN với tổng diện tích gần 3.750ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 17 cụm công nghiệp (CCN), với tổng diện tích 525 ha được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có 13 CCN có diện tích 438 ha chưa được triển khai thực hiện; 3 khu dân cư thương mại với diện tích gần 181 ha triển khai thực hiện trước, sau đó mới được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2011 – 2015. Trách nhiệm thuộc về UBND các huyện, thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Bình Phước.

Cùng với nội dung này, kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng nêu lên hàng loạt vấn đề sai sót, tồn tại trong quản lý việc quản lý, sử dụng giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008 – 2013: Như quản lý sử dụng đất rừng, giao đất cho doanh nghiệp chưa đúng quy địnhm đất tách khỏi lâm phần sau khi rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng là chưa chặt chẽ, chủ trương chính sách thiếu nhất quán và có nội dung chưa đúng quy định của luật pháp, dẫn đến nhiều hộ dân không đồng thuận và không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý về đất đai, miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng cho doanh nghiệp, công tác thu hồi đất chưa đúng quy định, chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về thuê đất tại các dự án khoáng sản...
Trước đó, hồi cuối  tháng 11/2015, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Phước đến năm 2020. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ thu hồi và đưa ra khỏi quy hoạch 6 KCN với tổng diện tích 1.063 ha gồm các KCN: KCN Bình Phước – Đài Loan (481ha), KCN Tân Khai I (63ha), KCN Tân Khai (45ha), KCN Thanh Bình (92ha), KCN Đồng Soài IV (92ha) và KCN Đại An-Sài Gòn (285ha).

Đồng thời, điều chỉnh giảm diện tích KCN Bắc Đông Phú từ  200 ha xuống 190 ha, giảm diện tích KCN Tân Khai II từ 300ha xuống 160 ha; bổ sung KCN Minh Hưng-Sikico với quy mô diện tích 655 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020; điều chỉnh sáp nhập KCN Sài Gòn - Becamex vào KCN Sài Gòn- Bình Phước với tổng diện tích là 2.450ha.

NHẬN EMAIL- SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ TƯ VẤN

  • Đang trực tuyến: 1
  • Hôm nay: 2
  • Hôm qua: 19
  • Tất cả: 63373